Thợ cơ khí bị cấm chế tàu bay

Anh Nguyễn Văn Thắng , thợ cơ khí chế tạo máy bay cánh quạt vừa bị công an request viết xác nhận không được tiếp chuyện chế tạo , thử nghiệm tàu bay. Ngoại giả , anh Thắng phải tháo gỡ động cơ máy nổ , cánh quạt ra khỏi chiếc máy bay.