Presses husk mulch, shavings, rice hulls

may-ep-cui-mun-trau-dam-bao

COMPANY TRADING LIMITED – SX – DV VIET HUNG PHU LAM Email: viethung.phulam@yahoo.com.vn – viethungphulam@gmail.com Hotline: 0913 806 737 (Mr.Ngọc) – (08) 5425 0802

Sản phẩm liên quan

  • Ben thuỷ lựcBen thuỷ lực Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với Công ty Việt Hưng Phú Lâm :             Hotline: 0913 806 737 (Mr.Ngọc) – (08) 5425 0802                        […]
  • Shear knives manufacturing – molding the style tole injuryShear knives manufacturing – molding the style tole injury
  • Chế tạo máy cắt toleChế tạo máy cắt tole Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với Công ty Việt Hưng Phú Lâm :            Hotline: 0913 806 737 (Mr.Ngọc) – (08) 5425 0802                            […]
  • Marble cutting machineMarble cutting machine COMPANY TRADING LIMITED – SX – DV VIET HUNG PHU LAM Tel: (08) 5425 0802 Fax: (08) 5425 0802 Email: viethung.phulam @ yahoo.com.vn – viethungphulam@gmail.com website: […]
  • Buying and selling heat presses manufactured wood mulch husk ….Buying and selling heat presses manufactured wood mulch husk …. PRESSES OBONY WOOD, RICE HUSK, ENSURING... Related Products Do you need? Please contact us for advice purchase: 0913 806 737